INOVA 2012 - međunarodna izložba inovacija u Šibeniku

Izložba INOVA  2012.  je  međunarodni sajam inovacija, novih proizvoda i inovacija mladih, te se u tom kontekstu  predstavlja na  nizu velikih međunarodnih smotri inovacija i okuplja veliki  broj izlagača iz zemlje i inozemstva. INOVA 2012. održat će se u Šibeniku od 8. do 11. studenog.
 
Radi se o važnoj gospodarskoj manifestaciji koja je kroz zajednički nastup i udruživanje sa izložbom 'Budi uzor' potaknula regionalni inovatorski razvitak i orijentaciju prema inovativnom poduzetništvu mladih učenika i studenata.
 
Ministarstvo  poduzetništva i obrta iskazalo je jasan stav  prema organizaciji ove manifestacije te je prihvatilo pokroviteljstvo i financijski  podržalo sajam sa 40.000,00   kuna.
 
Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo  poduzetništva i obrta prepoznali su važnost inoviranja te u tom smislu čine stalne napore da osiguraju potrebnu infrastrukturu i potencijal  za stvaranje novih inovativnih  proizvoda i usluga.

U želji da se poveća broj uspješno komercijaliziranih inovacija i kreativnih proizvoda ili usluga Ministarstvo poduzetništva i obrta kontinuirano provodi projekte sufinanciranja  inovativnih poduzeća  i asocijacija inovatora. Ovim aktivnostima postiže se dinamičnije i konkurentnije gospodarstvo i pozitivno ozračje za ukupan razvoj intelektualnog vlasništva i na znanju utemeljenog gospodarstva.
 
Kroz projekt „Razvoj i primjena inovacija“ u 2012. godini  sufinancirani su troškovi zaštite industrijskog vlasništva, izrade i ispitivanja prototipa i postupka, komercijalizacija inovacija, izlaganja inovacija na specijaliziranim domaćim i međunarodnim sajmovima, otkup prava vlasništva inovacija i drugo za  59 različitih inovativnih rješenja u iznosu od 10.705.725,00 kuna.
 
Hrvatska  svake godine predstavlja svoje inovacije na svjetskim izložbama inovacija u SAD, Velikoj Britaniji, Rusiji, Švicarskoj, Belgiji i na njima osvajamo značajne medalje i priznanja, a njihov nastup sufinancira i organizacijski pomaže  Ministarstvo poduzetništva i obrta.
 
Praćenjem procesa razvoja inovacije od ideje do konačnog proizvoda i plasmana na tržište, uvidjelo se da je potrebna ovakva nacionalna izložba, gdje se poduzetnici i inovatori međusobno povezuju u cilju komercijalizacije inovacija  i u tom smislu organizatorima Sajma čestitamo na uspješnoj organizaciji, a poduzetnicima i inovatorima   želimo puno uspjeha u radu.