Zakon o obrtu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
KLASA:
URBROJ:
Zagreb, 20. veljače 2013.

 
         OBRAZAC INFORMACIJE O PROVEDBI SAVJETOVANJA O NACRTU
                                PRIJEDLOGA ZAKONA O OBRTU

                                                   

                                                     INFORMACIJA

o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga Zakona o obrtu
 
Javna rasprava bit će otvorena od 20. veljače 2013. do 20. ožujka 2013. godine
 
1. Nositelj izrade Nacrta prijedloga Zakona o obrtu je: 
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 
2.Pravni izvori: Temelj za izradu Nacrta ovoga Zakona je članak 2. stavak 4. podstavak 1. Ustava Republike Hrvatske i Godišnji plan normativnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2013.godinu
 
3. Ostali dionici s kojima su provedene konzultacije u pripremnoj fazi izrade ovog Nacrta prijedloga zakona su: Ministarstvo financija, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Državni inspektorat, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca i Savez samostalnih sindikata Hrvatske.
 
4.Svrha izrade Nacrta prijedloga Zakona o obrtu je stvaranje zakonodavnog okvira koji će stimulativno djelovati na razvoj obrtništva. S druge strane, zbog zahtjeva vremena u kojem živimo potrebno je predvidjeti i druge neformalne oblike gospodarskih aktivnosti u smislu domaće radinosti i sporednog zanimanja (primarno za kategoriju umirovljenika i nezaposlenih), kako bi se stimuliralo registrirano obavljanje djelatnosti i time smanjio udio sive ekonomije.

Osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom o obrtu su:
-opće odredbe
-obavljanje obrta
-obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta
-organiziranost obrta
-nadzor i upravne mjere
-prekršajne odredbe
- odgovornost obrtnika za obveze nastale u obavljanju obrta
- određivanje završnosti obrazovanja za obrtnička zanimanja
- reforma sustava Hrvatske obrtničke komore
- obavljanje obrta od strane pravne osobe
- uvođenje instituta prijenosa obrta
- obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja bez ograničavanja na izradu određenih proizvoda, odnosno pružanja određenih usluga.

5.Pozivaju se svi zainteresirani da dostave načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne primjedbe i prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu prijedloga Zakona, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja u javnoj raspravi koji možete preuzeti OVDJE. Primjedbe koje neće biti dostavljene na priloženom obrascu, neće biti uzete u razmatranje. Svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: javnarasprava-obrt@minpo.hr.

6.Po završetku procesa javne rasprave, svi pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi biti će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva, kao i obrazloženja za one primjedbe i prijedloge koji eventualno neće biti prihvaćeni.

Za dodatne upite u svezi s postupkom javne rasprave možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: javnarasprava-obrt@minpo.hr.

DOKUMENTI:
1.     Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi
2.     Nacrt prijedloga Zakona o obrtu
                                                                                                                  MINISTAR
                                                                                                              Gordan Maras

 
 Komentare s Javne rasprave možete pročitati OVDJE.