Ministar Gordan Maras najavio povoljne kreditne programe za poduzetnike

Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras na konferenciji za novinare u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak , skupa sa predsjednikom Uprave HBOR-a Antonom Kovačevom najavio je dva nova kreditna programa , te smanjenje kamatnih stopa postojećim programima. „Kreditiranje proizvodnje“ i „IPA MSP Darovnica“ te smanjenje kamatnih stopa po postojećim kreditnim programima.

Hrvatski gospodarstvenici i dalje se bore s posljedicama gospodarske krize, stoga će smanjenje kamatne stope osigurati poduzetnicima pristup što povoljnijim financijskim sredstvima. Smanjenje kamatnih stopa privremena je mjera i odnosi se na kredite odobrene u 2012. godini, uz napomenu kako krediti odobreni u razdoblju od 1. siječnja 2012. godine do trenutka stupanja na snagu novih uvjeta kreditiranja također mogu računati na snižene kamatne stope ukoliko udovoljavaju važećim propisima o odobrenju potpora male vrijednosti. Snižene kamatne stope za 1 postotni bod godišnje uvedene su s ciljem poticanja novih investicija u poljoprivredi i ribarstvu, turizmu, industriji te energetskoj učinkovitosti, zaštiti okoliša i obnovljivih izvora energije. Kamate su snižene u 8 kreditnih programa te sada iznose: po programu Zaštite okoliša 1 posto, 3 posto i 3M EURIBOR + 1 posto, po programima Gospodarstvo i Turizam 1, 3 i 5 posto, po programima Poljoprivreda i ujednačeni razvoj, Otoci, Malo i srednje poduzetništvo te Pronalasci 1 i 3 posto dok po programu Početnici kamatna stopa iznosi 3 posto.

Novi program „Kreditiranje proizvodnje“ usmjeren je na domaće izvoznike i proizvođače te je namijenjen kreditiranju obrtnih sredstava u proizvodnji, a sredstva kredita se mogu koristiti za podmirenje obveza prema dobavljačima, troškova zaposlenih, režijskih i ostalih troškova. Krediti se po ovom programa odobravaju u kunama bez valutne klauzule, uz kamatnu stopu od 4 posto godišnje na rok do 1 godine uz mogućnost obnavljanja, a provode se putem poslovnih banka.
„Program IPA MSP Darovnica“ osmišljen je s ciljem pružanja potpore povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u RH kroz kreditiranje projekata kandidata programa za dodjelu bespovratnih sredstava iz pretpristupnog fonda IPA, komponente III C. Ovaj novi kreditni program namijenjen je financiranju investicija u nove tehnologije, nove proizvodne metode, zeleno gospodarstvo, zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost te u certificiranje proizvoda, usklađivanje s ekološkim standardima i povećanje konkurentnosti. Krediti će se u sklopu ovog programa odobravati uz godišnju kamatnu stopu od 2 posto u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu. Rok otplate je do 5 godina uključujući poček do godine dana, a provode se izravno ili putem poslovnih banaka.

Nove kreditne linije i povoljnije kamatne stope (od 1 do 3 posto) dati će snažan impuls razvoju hrvatskog poduzetništva i to je samo jedna od mjera u kojima će sudjelovati ili ih osobno potaknuti Ministarstvo poduzetništva i obrta, a sve sa temeljnim ciljem izlaska zemlje iz krize i otvaranja novih radnih mjesta, istaknuo je ministar Gordan Maras.